donderdag 16 januari 2014

Zeven Zwanen Symboliek

uit het ei

zeven zwanen vliegen door de lucht,
ik volg mijn reis in vogelvlucht
en land met beide voeten
op aarde

De zwaan is een grote vogel die merendeels op en rond het water leeft. Met haar lange hals reikt ze naar de hemel en zoekt ze in de diepte van het water naar voedsel. Haar gevoelige snavel tast in het duister en wijst haar de weg naar zachte waterplanten en wortels. Haar witte verschijning glijdt moeiteloos en sierlijk door het water.     
Zo groot als zij is is zij toch in staat om uit het water op te stijgen. Met krachtige slagen en op hoge snelheid gaat zij op reis door het luchtruim om daarna weer veilig in het haar vertrouwde water te landen. Zo verbindt zij de elementen water en lucht, het voelen en het denken, met elkaar. 
De zwaan staat in verschillende culturen en tradities symbool voor kracht, innerlijke schoonheid, zuiverheid, heling, trouw, transformatie en het ontwikkelen van intuïtieve vermogens.
Zij is voor mij een goede metafoor voor het verbinden van hart en hoofd, het voelen en denken.

Water is de bron van al het leven. Het voedt de aarde en bevochtigt de lucht met haar damp en vormt wolken. Het heeft ook een reinigend vermogen. In veel religies en culturen wordt het gebruikt bij zuiverings- en overgangsrituelen.
Water staat symbool voor het onderbewuste en voor alles wat stroomt; gevoel, emoties, liefde en het in beweging zijn.
In het water kunnen wij onze weerspiegeling aan de oppervlakte zien maar ook onpeilbare diepten aanschouwen. 

Lucht is onzichtbaar en stroomt, net als water. We kunnen het voelen en horen, en het zet dingen in beweging. Net als bij water kunnen wij niet zonder lucht en de zuurstof die daarin zit. Wij ademen de lucht om ons heen in, en delen deze met elkaar. Daarmee is het het element van contact en communicatie. 
Lucht staat symbool voor ons rationele denk- en beoordelingsvermogen die zijn verbonden met ons ik-bewustzijn.

Het getal zeven neemt in veel culturen en religies een belangrijke plaats in. Zo zijn er zeven wereldwonderen, schiep God volgens de Bijbel in zeven dagen de hele schepping, zijn er zeven hele tonen per octaaf in onze westerse muziek en in ons lichaam worden er zeven energetische hoofdcentra onderscheiden.  
Zeven is het symbool van heelheid en volmaaktheid waarna in acht de vervolmaking en het begin van een nieuwe cyclus plaatsvindt.
Bij NLP wordt er bijvoorbeeld gesproken over vier ontwikkelingsperioden van zeven jaar (van 0 tot 28 jaar) waarin waarden en overtuigingen worden gevormd. In de antroposofie onderscheidt men meerdere levensfasen met bijbehorende ontwikkelingstaken in cycli van zeven jaar. 

Waarom zeven zwanen

Zeven Zwanen vliegen over. Dichtbij, in V-formatie. Prachtig, indrukwekkend en ontroerend. Het zijn knobbelzwanen; het geruis van hun vleugels is al van verre hoorbaar. Hun witte lijven steken helder af tegen de blauwe lucht.
Ik ben aan het schilderen aan de voet van de duinen waar ik een week alleen verblijf.
Deze ochtend heb ik gevraagd of ik een symbool zou mogen ontvangen voor de naam van de praktijk die ik wil gaan opzetten. Tijdens een lange wandeling aan het strand vind ik een mooie grote oesterschelp, en tegen de avond vliegen de zeven witte wonderen over.
Ik neem allebei de symbolen in overweging maar kies uiteindelijk voor zeven zwanen vanwege de mooie symboliek. Daar komt nog bij dat één van mijn lievelingscd's van Sufjan Stevens Seven Swans heet.